Klára Kadár

Projektová manažerka

Klára Kadár pochází z Krkonoš a nyní několik let žije v Hýskově. Vystudovala literární historii a kulturní dějiny se specializací na gender history na univerzitě v Pardubicích. V rámci programu Erasmus+ studovala v Budapešti na Pázmány Péter Katolikus Egyetem se zaměřením na dějiny mentalit, národní a etnické minority v kombinaci se sociální komunikací. Během vysokoškolského studia začala získávat pracovní zkušenosti, a to převážně ve státní správě. Působila jako stážistka na Úřadě vlády, kde během studií začala i pracovat na projektu To je rovnost! zaměřeného na slaďování pracovního a soukromého života a prevenci domácího násilí. Nyní pracuje jako projektová manažerka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je spoluzakladatelkou iniciativy Bez trestu.

Ve volném čase ráda cestuje, jezdí na motorce a na koni. Nyní jí však všechen čas zabírá potomek, proto svůj zájem přesměrovala na zahradu, kde zahájila své pěstitelské pokusy.

S Piráty sympatizuje řadu let a má ráda čitelnost a stabilitu jejich politiky. Ve straně se zaměřuje především na sociální témata.